Giới thiệu về công ty Lebros


CÔNG TY TNHH LÊ & ANH EM (LeBros) là một đối tác tư vấn và thực thi các giải pháp tiếp thị – truyền thông tổng thể mang tính chiến lược. Chúng tôi mang lại tiếng nói chung giữa các thương hiệu với người tiêu dùng của họ. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những giải pháp, cơ hội để khách hàng đạt được những bước đột phá về tăng trưởng giá trị thương hiệu.