Bà Trương Lý Hoàng Phi

Chủ tịch HĐQT&CEO IBP,
Phó Chủ tịch Hội DNT TPHCM (YBA),
Sáng lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM –BSSC

Ông Hoàng Đạo Hiệp

CEO Arena Management & Service, Former CEO Saatchi & Saatchi, Former Deputy GD Sabeco, Former CMO Nestlé Vietnam

Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh

Co-Founder & COO, SPAC3SHIP; Chief Strategy Officer,Topebox JSC; Former Chairwoman, Yeah1 Edigital; Group COO/ CEO at Yeah1 Group/ GIGA1; Former Country Head, Viber Vietnam