Ông Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc Vận hành toàn quốc, Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động, ManpowerGroup Việt Nam

Ông Phùng Việt Thắng

Giám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và Doanh nghiệp - Thành viên Ban lãnh đạo, Microsoft Việt Nam

Ông Trần Ngọc Anh

Chủ tịch CLB CSMO Việt Nam, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành MGi PropTech

Ông Tiến Liêu

Trưởng ban Chuyển đổi số CSMO Vietnam; CEO, NextJobs; Chuyên gia kiến tạo nghề Digital Sales cho người lao động