Mr. Nguyen Dinh Thanh

SpecialityĐồng sáng lập Elite PR School; Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược chuyển đổi số

Chủ đề tham gia