Ông Trần Ngọc Anh

SpecialityChủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Anh Group
Chức DanhChủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Anh Group

Chủ đề tham gia

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Copyright © 2019. VSMCamp & CSMOSummit 2019. All Rights Reserved.