Ông Thông Đỗ

SpecialityFounder Palexy

Đỗ Trung Thông là đồng sáng lp và giám đốc điu hành Palexy – startup công ngh cung cp nn tng Trí Tu Nhân to đa năng giúp các nhà bán l đo lường, phân tích cách b trí sn phm trong ca hàng và ti ưu cách sp xếp nhân viên để đảm bo cht lượng dch v cũng như to tri nghim tt nht cho người mua sm. Anh cũng là đồng sáng lp Arimo – startup công ngh phát trin nn tng phân tích D liu ln cho các khách hàng Fortune 500 ti Thung lũng Silicon và sau này đã được tp đoàn Panasonic mua li. Đỗ Trung Thông có bng Tiến sĩ ca Đại hc Johns Hopkins (M) vi 5 bng sáng chế v Th giác máy tính và Trí tu nhân to.

Chủ đề tham gia