Ông Nguyễn Dương

SpecialityNhà sáng lập, CEM Partner

Ông Nguyễn Dương đi đầu trong việc truyền bá văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và thứ 6 trong khu vực ASEAN được chứng nhận là chuyên gia trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp quốc tế, CCXP; Tốt nghiệp sau đại học tại Canada, kinh nghiệm thực tiễn 22 năm trong nhiều môi trường và thị trường khác nhau, Nguyên Giám đốc quốc gia Singtel Việt Nam

Ông cũng là thành viên chính thức của Hội đồng Global Forbes Coaches Council. Là đồng tác giả cuốn sách “Customer Experience” cùng một số chuyên gia và lãnh đạo các nước khác, bản tiếng Anh, đã phát hành trên Amazon cho độc giả toàn cầu năm 2019.

Tác giả cuốn sách “Trải nghiệm khách hàng xuất sắc” – con đường xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thời đại số – Best Seller, thể loại sách kinh tế.

Chủ đề tham gia