Ông Marc Wesseling

SpecialityCo-Founder & Director of UltraSuperNew
Công TyUltraSuperNew
Chức DanhCo-Founder & Director

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Copyright © 2019. VSMCamp & CSMOSummit 2019. All Rights Reserved.