Ông Long Trần

SpecialityHead of Retail Marketing of PNJ
Công TyPNJ
Chức DanhHead of Retail Marketing

Long Trần là một nhà quản trị marketing kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi hệ thống cửa hàng bán lẻ. Khởi đầu sự nghiệp marketing của mình với ngành thương mại điện tử (Nhóm Mua, Lazada) sau đó phát triển lên ngành bán lẻ (Nguyễn Kim, Pharmacity), anh Long Trần hiện tại đang là Head of Retail Marketing của hệ thống trung tâm kim hoàn PNJ với hơn 350 cửa hàng. Là người trải nghiệm qua nhiều ngành hàng, hệ thống cùng kinh nghiệm thực chiến về marketing, anh Long sẽ chia sẻ góc nhìn về Trải nghiệm Khách hàng trong Môi trường số.

Chủ đề tham gia

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Copyright © 2019. VSMCamp & CSMOSummit 2019. All Rights Reserved.