Ông Lê Quốc Anh

SpecialitySenior Creative Planner, Le Bros
  •  7 năm kinh nghiệm làm trong bộ phận sáng tạo.
  • Các tác phẩm được trao giải MMA Silver & Bronze cho Samsung J7 Pro, PR Newswire Best Storytelling cho SABECO Bia Sài Gòn, và PR

Newswire Best Digital Innovation cho USAID.

  • Thiết kế Logo và bộ nhận diện của thương hiệu

VinFast khi mới ra mắt.

  • Xây dựng thương hiệu cho Pacific Airlines,

SABECO Bia Sài Gòn , tổ chức phi chính phủ

quốc tế USAID

  • Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch truyền

thông tích hợp cho Toyota, Samsung, Marlboro, BGT Vietlott và các ngành hàng FMCG khác như Romano, Chupa-Chups, YoMost, Cô gái Hà Lan…

Chủ đề tham gia