Em Giáp Vũ Nam Dương

SpecialitySinh viên CBM, VinUni

Giap Vu Nam Duong (Vicky) Sinh viên Năm 3, Quản Trị Kinh Doanh, VinUniversity

Kinh nghiệm: 

  • MC tại Zlife, VTV Digital, Đài Truyền Hình Việt Nam 
  • Tổng biên tập, tạp chí VinMagazine
  • Chủ biên, sách Từ Điển 202X Content creator – TikTok (59k), Instagram (7k) 
  • Giải thưởng: Á Quân, VinUni Global Business Case Competition (2021); Giải Đồng, World Asian Business Case Competition (2021)

Chủ đề tham gia