Em Phạm Nguyễn Thế Anh

SpecialitySinh viên CBM, VinUni

Trưởng ban Truyền thông VinUni Business Insiders
Thực tập sinh Research & Development, VinWonders, Vinpearl
Project Assistant, VinUniversity Hospitality Lab
Giải thưởng Dean’s List AY 21-22

Chủ đề tham gia