Bà La Thu Thủy

SpecialityCOO & Co-founder V2B Labs; CMO CreatorNetwork

Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành marketing, Ms.Vivian là người đứng đầu hàng loạt chiến dịch truyền thông và xây dựng chiến lược marketing cho nhiều dự án trên khắp các thị trường châu Á, EU và cả Mỹ. Tham gia vào thị trường blockchain từ năm 2016, Ms.Vivian đang dẫn dắt đội ngũ của mình tại V2B Labs cùng góp phần vào sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain vào kinh doanh và đời sống.

Tham gia VSMCamp & CSMO Summit 2022 lần này, Ms.Vivian mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin hữu ích về ứng dụng của công nghệ blockchain, metaverse và AR/VR.

Chủ đề tham gia