meet
our speakers

Ông Nguyễn Đức Sơn

Giám đốc điều hành Richard Moore Associates (RMA), Chủ tịch sáng lập Học viện Thương hiệu Plato

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Copyright © 2019. VSMCamp & CSMOSummit 2019. All Rights Reserved.