Ông Bùi Quý Phong

Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Sáng lập Asian Branding

Ông Phan Dũng

Director, Strategic Business Development of TIKI Corporation

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Copyright © 2019. VSMCamp & CSMOSummit 2019. All Rights Reserved.