IZZI ASIA là công ty xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ, sở hữu hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực F&B tại Việt Nam.

Là một trong những nhà cung cấp sản phẩm tiêu dùng lớn nhất cho hệ thống dịch vụ khách hàng đa quốc gia có số lượng khách hàng trung thành lên đến hàng chục triệu thành viên, IZZI ASIA tạo ra một hệ thống sinh thái F&B sáng tạo nhằm mục đích tối đa hóa việc tạo ra giá trị cho các đối tác kinh doanh và end-users tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Công ty hoạt động với 3 mục tiêu lớn:

🔰 Xây dựng thị trường thông minh: Mục tiêu xây dựng nền tảng số thông minh với quy mô lớn.

🔰 Ươm tạo và tối ưu hóa thị trường: Giúp các doanh nghiệp ươm tạo và tối ưu hóa thị trường cũng như khách hàng của chính họ trong lĩnh vực FMCG.

🔰 Tuân theo nhu cầu của doanh nghiệp: Izzi Asia cung cấp công nghệ và phương pháp thương mại phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

VSMCamp & CSMOSummit xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Izzi Asia đã đồng hành cùng sự kiện năm nay.

🌐 Xem thêm chi tiết về Izzi Asia tại: https://izzi.asia/