Goldsun Focus Media mang đến mạng lưới màn hình hiệu quả nhất cho các nhà quảng cáo tại Việt Nam, xây dựng mạng lưới truyền thông cao cấp mới với sự kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và độ phủ rộng nhất đến đối tượng khách hàng cao cấp.

Không ngừng nỗ lực và hoàn thiện dịch vụ, Goldsun Focus Media mong muốn xây dựng mạng lưới truyền thông cao cấp mới với sự kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và độ phủ rộng nhất đến đối tượng khách hàng cao cấp.

VSMCamp & CSMOSummit xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Goldsun Focus Media đã đồng hành cùng sự kiện năm nay.

🌐 Xem thêm chi tiết về Goldsun Focus Media tại: http://goldsunfocusmedia.com.vn/