Mr. Nguyen Xuan Son

SpecialityGiám đốc Vận hành toàn quốc, Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động, ManpowerGroup Việt Nam

Chủ đề tham gia