Mr. Nguyen Manh Hai

SpecialityGiám đốc chiến lược, Trung tâm Không gian mạng Viettel

Chủ đề tham gia