Ông Nguyễn Đức Sơn

Giám đốc điều hành Richard Moore Associates (RMA), Chủ tịch sáng lập Học viện Thương hiệu Plato
Ngày 2
05/12/2019
08:00 - 08:30

Đón khách, đăng ký

08:30 - 08:40

Giới thiệu chương trình

Ông Lê Quốc Vinh
Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền Thông Lê
08:30 - 08:40

Phát biểu khai mạc

Ông Trần Ngọc Anh
Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Anh Group
08:40 - 09:25

Phiên Tham luận 1

Vai trò chiến lược định vị thương hiệu đối với thiết kế trải nghiệm khách hàng
Ông Nguyễn Đức Sơn
Giám đốc điều hành Richard Moore Associates (RMA), Chủ tịch sáng lập Học viện Thương hiệu Plato
09:25 - 10:10

Phiên Tham luận 2

Khai thác Digital Touchpoints trên hành trình khách hàng: Bài toán hiệu quả cho CMO
Bà Hoàng Thị Mai Hương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Publicis One Vietnam
10:10 - 10:30

Giải lao/Giao lưu

Phiên Thảo luận 1

CX trong chiến lược Marketing hiện đại
Ông Nguyễn Đức Sơn
Giám đốc điều hành Richard Moore Associates (RMA), Chủ tịch sáng lập Học viện Thương hiệu Plato
Ông Nguyễn Dương
Sáng lập & Chủ Tịch Công ty TNHH Cempartner
Bà Hoàng Thị Mai Hương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Publicis One Vietnam
Bà Angie Diep
Country Head, Partner Success at Insider
Bà Nguyễn Hoài Trang
Associate Director of Kantar Insight Division
Ông Nguyễn Đình Thành
Đồng Sáng lập Elite PR School, Giám đốc Điều hành CSCI Indochina
12:00 - 13:30

Nghỉ trưa/Giao lưu

13:30 - 14:15

Phiên Tham luận 3

Ba nền tảng bền vững của doanh nghiệp Nhật
Bà Nguyễn Việt Hà
Giám đốc Điều hành Kennet Company

Ba nền tảng bền vững của doanh nghiệp Nhật:
1) Tận tâm với khách hàng
2) Tận tâm trong teamwork (tính con người trong quản trị
Human & process focus)
3) Thay đổi tinh tế

14:15 - 15:00

Phiên Tham luận 4

Brand Experience – Trải nghiệm thương hiệu
Ông Bùi Quý Phong
Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Sáng lập Asian Branding
15:00 - 15:30

Giải lao / Giao lưu

Phiên Thảo luận 2

Thiết kế hệ sinh thái CX trong doanh nghiệp
Bà Nguyễn Việt Hà
Giám đốc Điều hành Kennet Company
Ông Trần Tuấn Việt
Head of MarCom of VPBank
Bà Cung Thị Thuỳ Linh
Brand Manager of KAMO Việt Nam (Morico)
Ông Dr. Trần Viết Huân
Managing Director, Information Technology Group of SonKim Retail
Ông Bùi Quý Phong
Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Sáng lập Asian Branding
17:00 - 17:15

Phiên bế mạc

Ông Lê Quốc Vinh
Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền Thông Lê
17:15

CSMO Innovation Awards

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Copyright © 2019. VSMCamp & CSMOSummit 2019. All Rights Reserved.