Pernod Ricard Việt Nam

Với 12 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, phương châm của PERNOD RICARD VIỆT NAM (PRVN) là “Kinh doanh gắn chặt với giá trị tốt đẹp”. Đối với PRVN, tầm nhìn xây dựng cho thương hiệu là tạo... Read More

Style by PNJ

Style by PNJ là thương hiệu được thành lập vào tháng 10/ 2020 thuộc tập đoàn PNJ, với tham vọng trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ tìm ra những tính cách và cái tôi đặc trưng của bản... Read More