VSMCamp
18/11/2022

07:30 - 08:30

Đón khách

08:30 - 09:00
Auditorium Lobby
Auditorium Lobby

Opening Session

Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros
Ông Trần Ngọc Anh
Chủ tịch CLB CSMO Việt Nam, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành MGi PropTech

Host: Mr. Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros
Welcome remark: Mr. Vũ Anh Dũng - Viện Trưởng Viện Khoa Học Giáo Dục Khai Phóng kiêm Viện Trưởng Viện Kinh Doanh Quản Trị, Đại học VinUni.
Speaker: Mr. Trần Ngọc Anh - Chủ tịch CSMO Vietnam, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành MGi PropTech

09:00 - 09:30
Auditorium
Auditorium

Keynote 1: Xu hướng trải nghiệm số - những sáng tạo đột phá

Ông Hoàng Nam Tiến
Chủ tịch FPT Telecom

Speaker: Mr. Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom

09:30 - 10:00
Auditorium
Auditorium

Keynote 2: Sự tương hỗ giữa trải nghiệm thực và trải nghiệm số

Ông Nguyễn Dương
Nhà sáng lập, CEM Partner

Speaker: Mr. Nguyễn Dương - Nhà sáng lập, CEM Partner

10:00 - 10:30
Auditorium
Auditorium

Keynote 3: Chào mừng bạn đến với thế giới số mới

Prof. Werner Kunz
Viện Kinh doanh và Quản trị (CBM), VinUniversity

Speaker: Prof. Werner Kunz - Viện Kinh doanh và Quản trị (CBM), VinUni

10:30 - 10:45
Auditorium Lobby

Coffee/Tea Break – Networking

10:45 - 11:15
Auditorium
Auditorium

Keynote 4: Tham gia vào nền tảng thương mại đa phương với Meta: Hiện tại & tương lai

Ông Việt Hoàng
Consumer Tech, FinServe & Telco Solution Lead, Meta Vietnam.

Speaker: Mr. Việt Hoàng - Consumer Tech, FinServe & Telco Solution Lead, Meta Vietnam.

11:15 - 11:45
Auditorium
Auditorium

Keynote 5: Ứng dụng Tư duy Thiết kế vào Sáng tạo trải nghiệm khách hàng

Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

Speaker: Ms Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

11:45 - 12:30
Auditorium
Auditorium

Round Table: Trải nghiệm số trong chiến lược tối ưu trải nghiệm khách hàng

Ông Phan Quang Tuấn
HKU Business School
Ông Trần Nguyên Vũ
Head of Enterprise Business, Amazon Web Services Vietnam
Bà Trương Lý Hoàng Phi
Chủ tịch HĐQT&CEO IBP, Phó Chủ tịch Hội DNT TPHCM (YBA), Sáng lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM –BSSC
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam
Ông Nguyễn Dương
Nhà sáng lập, CEM Partner

Panelists:
GS Phan Quang Tuấn
- HKU Business School
Mr. Nguyễn Dương - Nhà sáng lập - CEM Partner
Ms. Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT & CEO IBP, Phó Chủ tịch Hội DNT TPHCM (YBA), Sáng lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM -BSSC
Mr. Trần Nguyên Vũ - Head of Enterprise Business, Amazon Web Services Vietnam
Moderator: Ms Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

12:30 - 14:00
Sân khấu ngoài trời

Lunch Break – Networking

Các phiên thảo luận song song

14:00 - 16:00
Auditorium
Auditorium

Session 1: Khách hàng trên môi trường số

Ông Nguyễn Hải Triều
Founder & CEO, Prime Data
Ông Đoàn Đăng Khoa
Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính (CECS), VinUni
Ông Nguyễn Đình Thành
Đồng sáng lập Elite PR School; Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược chuyển đổi số
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam
Bà Đặng Thuý Hà
Giám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng, NielsenIQ Việt Nam

Speech: Khách hàng trên môi trường số
Speaker: Ms Đặng Thuý Hà - Giám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng, NielsenIQ Việt Nam
Speech: Văn hoá số phục vụ khách hàng số
Speaker: Mr. Nguyễn Đình Thành - Đồng sáng lập Elite PR School; Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược chuyển đổi số
Panel: Khách hàng trên môi trường số
Panelists:
Ms Đặng Thuý Hà
- Giám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng, NielsenIQ Việt Nam
Mr. Nguyễn Đình Thành - Đồng sáng lập Elite PR School; Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược chuyển đổi số
Dr. Đoàn Đăng Khoa - Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính (CECS), VinUni
Mr. Nguyễn Hải Triều - Founder & CEO, Prime Data
Moderator: Ms Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

Các phiên thảo luận song song

14:00 - 16:00
Giảng đường TBL C401
Giảng đường TBL C401

Session 3: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch

Ông Trần Tuấn Việt
CMO, TNG
Bà Phí Thị Linh Giang
Viện Kinh doanh & Quản trị (CBM), VinUni
Ông An Bùi
Head of business Marketing Tiktok Việt Nam
Ông Jan Svorobovic
Sales Director, Comarch

Speech: Ứng dụng chiến lược Loyalty nhằm thu phục trái tim và tâm trí khách hàng
Speaker: Mr. Jan Svorobovic - Sales Director, Comarch
Panel: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch
Panelists:
Mr. An Bùi
- Head of business Marketing TikTok Việt Nam
Mr. Trần Tuấn Việt - CMO, TNG
Mr. Jan Svorobovic - Sales Director, Comarch
Đại diện Vietnam Airlines
Moderator: Dr. Phí Thị Linh Giang - Viện Kinh doanh & Quản trị (CBM), VinUni

Các phiên thảo luận song song

14:00 - 16:00
Phòng học đa năng C402-A
Phòng học đa năng C402-A

Session 5: Kiến tạo trải nghiệm số bằng các công nghệ tiên phong: Trí tuệ nhân tạo, AR, VR, MR, blockchain, metaverse và nhiều hơn thế…

Ông Nguyễn Mạnh Hải
Giám đốc chiến lược, Trung tâm Không gian mạng Viettel
Ông Nguyễn Kim Anh
Giám đốc khối công nghệ Trợ lý ảo VinBigData
Bà La Thu Thủy
COO & Co-founder V2B Labs; CMO CreatorNetwork
Ông Nguyễn Thế Duy
Founder & CEO, ADT Creative
Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

Speech: Những giải pháp AI trong tăng hiệu quả của các hoạt động digital experience & xu hướng AI trên thế giới
Speaker: Mr. Nguyễn Mạnh Hải - Giám đốc chiến lược, Trung tâm Không gian mạng Viettel
Speech: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo/ Dữ liệu lớn gia tăng trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh
Speaker: TS. Nguyễn Kim Anh- Giám đốc khối công nghệ Trợ lý ảo VinBigData
Panel: Kiến tạo trải nghiệm số bằng các công nghệ tiên phong: Trí tuệ nhân tạo, AR, VR, MR, blockchain, metaverse và nhiều hơn thế…
Panelists:
TS. Nguyễn Kim Anh
- Giám đốc khối công nghệ Trợ lý ảo VinBigData
Mr. Nguyễn Thế Duy - Founder & CEO, ADT Creative
Ms La Thu Thuỷ - COO & Co-founder V2B Labs; CMO CreatorNetwork
Mr. Nguyễn Mạnh Hải - Giám đốc chiến lược, Trung tâm Không gian mạng Viettel
Moderator: Ms Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

Các phiên thảo luận song song

14:00 - 16:00
Phòng học TBL C105
Phòng học TBL C105

Session 7: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành giáo dục

Ông Đàm Quang Minh
Trưởng Uỷ ban khối Phổ thông, Tập đoàn Giáo dục EQuest
Ông Nguyễn Trọng Thơ
Chairman iNET, Founder Unica
Ông Phan Quang Tuấn
HKU Business School
Bà Phan Thị Thục Anh
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (AIC), VinUni

Speaker: GS Phan Quang Tuấn - HKU Business School
Speaker: Mr. Đàm Quang Minh - Trưởng Uỷ ban khối Phổ thông, Tập đoàn Giáo dục EQuest
Panel: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành giáo dục
Panelists:
GS Phan Quang Tuấn
- HKU Business School
Mr. Nguyễn Trọng Thơ - Chairman iNET, Founder Unica
Mr. Đàm Quang Minh - Trưởng Uỷ ban khối Phổ thông, Tập đoàn Giáo dục EQuest
Moderator: Associate Prof. Phan Thị Thục Anh - Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (AIC), VinUni

Các phiên thảo luận song song

14:00 - 16:00
Phòng học đa năng C102-B
Phòng học đa năng C102-B

Session 9: Tiếng nói của giới trẻ - Đối thoại giữa các thế hệ marketers

Em Phạm Nguyễn Thế Anh
Sinh viên CBM, VinUni
Em Lê Phương Ngân
Sinh viên CBM, VinUni
Ông Lê Quốc Anh
Senior Creative Planner, Le Bros
Bà Hoàng Thị Thảo Anh
CMO Adsota
Ông Trần Nguyễn Phi Long
Head of Retail Marketing, PNJ
Bà Vũ Hạnh Hoa
Phó Trưởng ban Nội dung, CSMO miền Bắc
Ông Tiến Liêu
Trưởng ban Chuyển đổi số CSMO Vietnam; CEO, NextJobs; Chuyên gia kiến tạo nghề Digital Sales cho người lao động

Panel: Tiếng nói của giới trẻ - Đối thoại giữa các thế hệ marketers
Panelists:
Mr. Tiến Liêu
- Trưởng ban Chuyển đổi số CSMO Vietnam; CEO, NextJobs; Chuyên gia kiến tạo nghề Digital Sales cho người lao động
Ms. Hoàng Thị Thảo Anh - CMO Adsota
Mr. Lê Quốc Anh - Senior Creative Planner, Le Bros
Dr. Trịnh Việt Dũng - Viện Kinh doanh & Quản trị (CBM), VinUni
Mr. Trần Nguyễn Phi Long - Head of Retail Marketing, PNJ
Lê Phương Ngân - Sinh viên CBM, VinUni
Phạm Nguyễn Thế Anh - Sinh viên CBM, VinUni
Moderator: Ms Vũ Hạnh Hoa - Phó Trưởng ban Nội dung, CSMO miền Bắc

16:00 - 16:15
Auditorium Lobby

Coffee/Tea Break – Networking

Các phiên thảo luận song song

16:15 - 17:30
Auditorium
Auditorium

Session 2: Sáng tạo nội dung số

Bà Đỗ Thị Hải Đăng
CEO, Le Bros
Ông Đinh Tiến Dũng
Giám đốc Sáng tạo FPT Play
Bà Phan Đặng Trà My
CEO, Admicro; Vice President, VCCorp

Speech: 5 Xu hướng Sáng tạo nội dung kết hợp với công nghệ phục vụ mục tiêu chuyển đổi
Speaker: Ms. Phan Đặng Trà My - CEO, Admicro; Vice President, VCCorp.
Speech: Ứng dụng công nghệ mới để sáng tạo, bảo vệ và phân phối nội dung số
Speaker: Ms. Nguyễn Đặng Quỳnh Anh - Co-Founder & COO, SPAC3SHIP; Chief Strategy Officer,Topebox JSC; Former Chairwoman, Yeah1 Edigital; Group COO/ CEO at Yeah1 Group/ GIGA1; Former Country Head, Viber Vietnam
Panel: Sáng tạo nội dung số
Panelists:
Ms Đỗ Thị Hải Đăng
- CEO, Le Bros
Ms Phan Đặng Trà My - CEO, Admicro; Vice President, VCCorp
Ms. Nguyễn Đặng Quỳnh Anh - Co-Founder & COO, SPAC3SHIP; Chief Strategy Officer,Topebox JSC; Former Chairwoman, Yeah1 Edigital; Group COO/ CEO at Yeah1 Group/ GIGA1; Former Country Head, Viber Vietnam
Moderator: Mr. Đinh Tiến Dũng - Giám đốc Sáng tạo FPT Play

Các phiên thảo luận song song

16:15 - 17:45
Giảng đường TBL C401
Giảng đường TBL C401

Session 4: Giải pháp bán hàng và tiếp thị theo hướng tập trung vào dữ liệu

Mr. Francisco Heranz ‘Paco’
Founder, FLYDE
Ông Jack Nguyễn
Giám đốc quản lý kinh doanh khu vực ĐNA Insider
Dr. Lê Duy Dũng
Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính (CECS), VinUni
Ông Nguyễn Tuấn Khang
Giám đốc Quốc gia khối Phần mềm, IBM Việt Nam
Ông Đinh Lê Đạt
CEO, ANTSOMI

Speech: CDP - tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng
Speaker: Mr. Đinh Lê Đạt - CEO ANTSOMI
Speech: Top 10 tips / best practices để thành công khi triển khai dữ liệu trải nghiệm (CDxP)
Speaker: Mr. Jack Nguyễn - Giám đốc quản lý kinh doanh khu vực ĐNA Insider
Panel: Giải pháp bán hàng và tiếp thị theo hướng tập trung vào dữ liệu
Panelists:
Mr. Jack Nguyễn
- Giám đốc quản lý kinh doanh khu vực ĐNA Insider
Mr. Nguyễn Tuấn Khang - Giám đốc Quốc gia khối Phần mềm, IBM Việt Nam
Mr. Đinh Lê Đạt - CEO ANTSOMI
Mr. Francisco Heranz 'Paco' - Founder, FLYDE
Moderator: Dr. Lê Duy Dũng - Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính (CECS), VinUni

Các phiên thảo luận song song

16:15 - 17:45
Phòng học đa năng C402-A
Phòng học đa năng C402-A

Session 6: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bán lẻ

Ông Nguyễn Lâm Thanh
TikTok Viet Nam Representative
Ông Trần Nguyễn Phi Long
Head of Retail Marketing, PNJ
Ông Nguyễn Ảnh Cường
Founder & CEO, Fundiin
Bà Phan Minh Thu
Trưởng ban Nội dung CSMO miền Bắc
Bà Lê Huỳnh Phương Thục
CEO, Guardian Vietnam

Speech: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bán lẻ
Speaker: Ms Lê Huỳnh Phương Thục, CEO, Guardian Vietnam
Speech: Giải pháp để nhà bán lẻ thích ứng & phát triển trong nền kinh tế lạm phát
Speaker: Ms. Hứa Quế Lan - Senior Solution Engineer, Salesforce
Panel: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bán lẻ
Panelists:
Ms Lê Huỳnh Phương Thục
- CEO, Guardian Vietnam
Mr. Nguyễn Ảnh Cường - CoFounder & CEO, Fundiin
Ms. Hứa Quế Lan - Senior Solution Engineer, Salesforce
Nguyễn Lâm Thanh - TikTok Viet Nam Representative
Mr. Trần Nguyễn Phi Long - Head of Retail Marketing, PNJ
Moderator: Ms Phan Minh Thu - Trưởng ban Nội dung CSMO miền Bắc

Các phiên thảo luận song song

16:15 - 17:45
Phòng học TBL C105
Phòng học TBL C105

Session 8: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bất động sản

Bà Nguyễn Phùng Minh Hằng
Tổng giám đốc Cen Academy
Ông Nguyễn Quốc Anh
Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com
Ông Nguyễn Quang Đức
Giám đốc kinh doanh, nguyên Giám đốc Digital Marketing - Cty cổ phần Vinhomes
Ông Trần Ngọc Anh
Chủ tịch CLB CSMO Việt Nam, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành MGi PropTech

Speech: RealtorX - Trải nghiệm số trong Sales & Marketing ngành bất động sản
Speaker: Mr. Nguyễn Quang Đức - Giám đốc kinh doanh, nguyên Giám đốc Digital Marketing - Cty cổ phần Vinhomes
Panel: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bất động sản
Panelists:
Mr. Trần Ngọc Anh
- Chủ tịch CSMO Vietnam, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành MGi PropTech
Mr. Nguyễn Quang Đức - Giám đốc kinh doanh, nguyên Giám đốc Digital Marketing - Cty cổ phần Vinhomes
Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ Kinh doanh Batdongsan.com
Moderator: Nguyễn Phùng Minh Hằng Tổng giám đốc Cen Academy

Các phiên thảo luận song song

16:15 - 17:45
Phòng học đa năng C102-B
Phòng học đa năng C102-B

Session 10: Chinh phục GenZ, thế hệ khách hàng tương lai

Em Hoàng Khánh Linh
Sinh viên CBM, VinUni
Em Giáp Vũ Nam Dương
Sinh viên CBM, VinUni
Ông Nguyễn Phú Cường
Cố vấn Marketing Biti’s, kiêm Nhà sáng lập C+P Consulting Asia
Ông Nguyễn Xuân Sơn
Giám đốc Vận hành toàn quốc, Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động, ManpowerGroup Việt Nam
Ông Đỗ Tuấn Hải
Nhà sáng lập & CEO The A List, The Influencer Việt Nam
Bà Vũ Hạnh Hoa
Phó Trưởng ban Nội dung, CSMO miền Bắc

Speech: GenZ – Thế lực “Đột – Phá – Vỡ”
Speaker: Nguyễn Phú Cường - Cố vấn Marketing Biti’s, kiêm Nhà sáng lập C+P Consulting Asia
Panel: Chinh phục GenZ, thế hệ khách hàng tương lai
Panelists:
Đại diện NCTT

Mr. Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Vận hành toàn quốc, Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động, ManpowerGroup Việt Nam
Mr. Đỗ Tuấn Hải - Nhà sáng lập & CEO The A List, The Influencer Việt Nam
Mr. Nguyễn Phú Cường - Cố vấn Marketing Biti’s, kiêm Nhà sáng lập C+P Consulting Asia
Giáp Vũ Nam Dương - sinh viên CBM, VinUni
Hoàng Khánh Linh - sinh viên CBM, VinUni
Moderator: Ms Vũ Hạnh Hoa - Phó Trưởng ban Nội dung, CSMO miền Bắc

17:45 - 18:00
Auditorium
Auditorium

Closing Session: Tổng kết VSMCamp 2022 - Wrap up

Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros

Speaker:
Mr. Lê Quốc Vinh
- Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros
Trưởng ban Tổ chức VSMCamp & CSMOSummit

18:00 - 22:00
Sân khấu ngoài trời

Networking Party

CSMO Summit
19/11/2022

07:30 - 08:30
Auditorium Lobby

Đón khách

08:30 - 08:40
Auditorium
Auditorium

Opening Session

Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

Host:
Ms Huỳnh Thị Xuân Liên
- Phó Chủ tịch CSMO Vietnam
& Ms Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

08:40 - 09:10
Auditorium
Auditorium

Keynote 1: Con người trong trải nghiệm số

Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros

Speaker: Mr. Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros

09:10 - 09:40
Auditorium
Auditorium

Keynote 2: CMO số - Tối đa hoá năng lực lãnh đạo

Ông Soumitra Sen
BOD member, CMO Council

Speaker: Mr. Soumitra Sen - BOD Member, CMO Council

09:40 - 10:30
Auditorium
Auditorium

Panel Discussion 1: Quản trị trải nghiệm số trong chiến lược sales và marketing: bài toán công nghệ và con người

Bà Nguyễn Thị Minh Giang
Tổng Giám Đốc Lãnh Đạo và Văn Hoá NEWING, Nguyên Tổng Giám đốc Mekong Capital
Ông Soumitra Sen
BOD member, CMO Council
Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros

Panelists:
Ms Nguyễn Thị Minh Giang
- Tổng Giám Đốc Lãnh Đạo và Văn Hoá NEWING, Nguyên Tổng Giám đốc Mekong Capital
Ms. Hứa Quế Lan - Senior Solution Engineer, Salesforce
Mr. Soumitra Sen - BOD Member, CMO Council
Moderator: Mr. Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros

10:30 - 10:45
Auditorium Lobby

Coffee/Tea Break – Networking

10:45 - 11:15
Auditorium
Auditorium

Keynote 3: Hoạch định chiến lược trong những thời điểm đầy bất trắc

Ông Hoàng Đạo Hiệp
CEO Arena Management & Services, Former CEO Saatchi & Saatchi, Former Deputy GD Sabeco, Former CMO Nestlé Vietnam

Speaker: Mr. Hoàng Đạo Hiệp - CEO Arena Management & Services, Former CEO Saatchi & Saatchi, Former Deputy GD Sabeco, Former CMO Nestlé Vietnam

11:15 - 11:45
Auditorium
Auditorium

Keynote 4: Kiến tạo trải nghiệm số tích hợp cho hệ sinh thái

Ông Đức Phùng
CEO Gojek Vietnam

Speaker: Mr. Đức Phùng - CEO Gojek Vietnam

11:45 - 12:15
Auditorium
Auditorium

Keynote 5: Trải nghiệm trong môi trường làm việc hybrid

Ông Phùng Việt Thắng
Giám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và Doanh nghiệp; Thành viên Ban lãnh đạo, Microsoft Việt Nam

Speaker: Mr. Phùng Việt Thắng - Giám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và Doanh nghiệp; Thành viên Ban lãnh đạo, Microsoft Việt Nam

12:20 - 14:00
Sân khấu ngoài trời
Sân khấu ngoài trời

Lunch Break – Networking

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

Host: Ms Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

14:00 - 14:30
Auditorium
Auditorium

Keynote 6: Chuyển đổi số cho marketing & sales gắn với xu hướng CDP, Marketing Automation & Personalization

Ông Lê Hồng Quang
Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần MISA

Speaker: Mr. Lê Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần MISA

14:30 - 15:00
Auditorium
Auditorium

Keynote 7: Công nghệ Inbound marketing cho thị trường Việt Nam

Ông Tuấn Hà
Chủ tịch VinaLink

Speaker: Mr. Tuấn Hà - Chủ tịch VinaLink

15:00 - 15:15
Auditorium

Coffee/Tea Break – Networking

15:15 - 16:00
Auditorium
Auditorium

Panel Discussion 2: Chuyển đổi số trong sales và marketing từ cái nhìn thực tiễn

Ông Lê Hồng Quang
Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần MISA
Ông Phùng Việt Thắng
Giám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và Doanh nghiệp; Thành viên Ban lãnh đạo, Microsoft Việt Nam
Ông Tuấn Hà
Chủ tịch VinaLink
Ông Đô Bùi
Founding Partner & CEO Quỹ ThinkZone Ventures
Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

Panelists: Mr. Tuấn Hà - Chủ tịch VinaLink
Mr. Phùng Việt Thắng - Giám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và Doanh nghiệp; Thành viên Ban lãnh đạo, Microsoft Việt Nam
Mr. Đô Bùi - Founding Partner & CEO Quỹ ThinkZone Ventures
Mr. Lê Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần MISA
Moderator: Ms Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chuyên gia Design Thinking

16:00 - 16:45
Auditorium
Auditorium

Panel Discussion 3: Ảnh hưởng của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong chiến lược sales và marketing

Mr. To Manh Tuan
Managing Director, DXCON
Bà Nguyễn Thị Phương Liên
Giám đốc Marketing VinBigData
Ông Trịnh Việt Dũng
Viện Kinh doanh & Quản trị (CBM), VinUni
Ông Thông Đỗ
Founder Palexy
Ông Nguyễn Hữu Hiền
CEO Creativa

Panelist:
Mr. Thông Đỗ
- Founder Palexy
ThS. Nguyễn Thị Phương Liên - Giám đốc Marketing VinBigData
Mr. Tô Mạnh Tuấn - CEO, DXcon
Mr. Nguyễn Hữu Hiền - CEO Creativa
Moderator: Dr. Trịnh Việt Dũng - Viện Kinh doanh & Quản trị (CBM), VinUni

16:45 - 17:15
Auditorium
Auditorium

Keynote 8: Kiến trúc trải nghiệm số - Chiến lược tạo dựng thương hiệu mới

Ông Bùi Quý Phong
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

Speaker: Mr. Bùi Quý Phong - Founder Asian Branding, Phó Chủ tịch CSMO Vietnam

17:15 - 17:45
Auditorium
Auditorium

Keynote 9: Social Impact: Even Not-For-Profit Can Benefit from Better Marketing

Mr. Francisco Heranz ‘Paco’
Founder, FLYDE

Speaker: Mr. Francisco Heranz ‘Paco’ - Founder, FLYDE

17:45 - 17:50
Auditorium
Auditorium

Closing Session: Tổng kết CSMOSummit - Wrap up & Farewell

Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros

Speaker: Mr. Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros, Trưởng ban Tổ chức VSMCamp & CSMOSummit

17:50 - 18:30
Auditorium Lobby

Cocktail Party - Networking