Ngày 1
18/11/2022

Phiên Toàn Thể

Ông Nguyễn Dương
Chủ tịch CEMPartner
Ông Hoàng Nam Tiến
Chủ tịch FPT Telecom
Ông Lê Quốc Vinh
Chairman & CEO, Le Group of Companies

Welcome, giới thiệu chương trình

Coffee Break - Networking

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên
Phó Chủ tịch CSMO
Ông Bùi Quý Phong
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam
Bà Đặng Thuý Hà
Nielsen IQ
Ông Nguyễn Dương
Chủ tịch CEMPartner

Không gian ảo và tác động của nó đối với chiến lược sales & marketing

BREAK-OUT SESSION - Panel 1

Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Phó Chủ tịch CSMO Vietnam
Ông Nguyễn Đình Thành
CEO SCSI Consultant, Elite PR School

Khách hàng trên môi trường số

16:00 - 17:30
Auditorium Lobby

Coffee Break - Networking - Panel 2

Ông Nguyễn Thế Duy
Ông Lê Quốc Vinh
Chairman & CEO, Le Group of Companies

Kiến tạo trải nghiệm số bằng các công nghệ tiên phong: Trí tuệ nhân tạo, AR, VR, MR, blockchain, metaverse và nhiều hơn thế…

14:00 - 14:50
Round Room

BREAK-OUT SESSION - Panel 3

Ông Nguyễn Tuấn Khang
Country Manager, IBM Software (Giám đốc quốc gia khối phần mềm, IBM Việt Nam)
Ông Đinh Lê Đạt
CEO ANTSOMI

Giải pháp bán hàng và tiếp thị theo hướng tập trung vào dữ liệu

15:35 - 16:40
Round Room

Coffee Break - Networking - Panel 4

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bán lẻ

14:00 - 14:50
Classroom 1

BREAK-OUT SESSION - Panel 5

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch

15:35 - 16:50
Classroom 1

Coffee Break - Networking - Panel 6

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành giáo dục

14:00 - 14:50
Classroom 2

BREAK-OUT SESSION - Panel 7

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành bất động sản

15:35 - 16:40
Classroom 2

Coffee Break - Networking - Panel 8

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành chăm sóc sức khoẻ

14:00 - 14:50
Classroom 3

BREAK-OUT SESSION - Panel 9

Tiếng nói của người trẻ: Cuộc đối thoại giữa các thế hệ marketers

15:30 - 16:00
Classroom 4 Multi-screen

Coffee Break - Networking - Students' Pitch

Đại diện CSMO Vietnam và VinUni nghe thuyết trình và chấm điểm các bài pitch của sinh viên