Lịch trình sự kiện sẽ được cập nhật liên tục

Ngày 1
05/11/2020
Diễn ra tại Hà Nội (Tầng 3, Apec Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy) & Zoom Meeting (online)
08:30 - 08:40

Đón khách & khai mạc

08:40 - 09:25

Keynote speech 1

Ứng dụng "chiến tranh nhân dân" trong doanh nghiệp; Huy động sức mạnh tổng lực từ mỗi thành viên
Ông Hoàng Nam Tiến
Chủ tịch FPT Telecom

Fireside chat 1

Ông Nguyễn Đình Thành
Giám đốc Điều hành CSCI Indochina; Đồng Sáng lập Elite PR School
Ông Hoàng Nam Tiến
Chủ tịch FPT Telecom
10:10 - 10:40

Co-host session 1

TBU
10:40 - 11:25

Keynote speech 2

Bán hàng bằng sự thấu cảm
11:25 - 12:10

Fireside chat 2

TBU
Ngày 2
06/11/2020
Diễn ra tại Hà Nội (Tầng 3, Apec Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy) & Zoom Meeting (online)
08:30 - 09:15

Keynote speech 3

Từ CX (Customer Experience) đến HX (Human Experience)
09:15 - 10:00

Fireside chat 3

TBU
Ông Nguyễn Dương
Nhà Sáng lập & Giám đốc Điều hành Cempartner
10:00 - 10:30

Co-host session 2

TBU
Ông Kiên Đoàn
Country head MediaDonuts
10:30 - 11:15

Keynote speech 4

Brand Purpose & câu hỏi tại sao; Một mục tiêu cốt lõi có ý nghĩa để doanh nghiệp phát triển bền vững
Ông Nguyễn Đức Sơn
Chủ tịch Học viện thương hiệu Plato, Nhà Sáng lập & Giám đốc Chiến lược Interloka, Chủ tịch & Đồng Sáng lập Red Monsters
11:15 - 12:00

Fireside chat 4

TBU
Ông Nguyễn Đức Sơn
Chủ tịch Học viện thương hiệu Plato, Nhà Sáng lập & Giám đốc Chiến lược Interloka, Chủ tịch & Đồng Sáng lập Red Monsters
Ngày 3
07/11/2020
Diễn ra tại TP.HCM (Én Event Space, 308C Điện Biên Phủ, Quận 3) & Zoom Meeting (online)
08:30 - 09:15

Keynote speech 5

Hợp tác tạo giá trị chung (Creating Shared Values) để tái kết nối
Ông Phùng Tuấn Đức
Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam
09:15 - 10:00

Fireside chat 5

Thời của CSR 2.0
Ông Phùng Tuấn Đức
Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam
10:30 - 10:30

Co-host session 3

TBU
10:30 - 11:15

Keynote speech 6

From Omni-channel to O2O for a sustainable business
Bà Angie Diep
Country Head, Partner Success, Insider
11:15 - 12:00

Fireside chat 6

TBU
Bà Angie Diep
Country Head, Partner Success, Insider
Ngày 4
08/11/2020
Diễn ra tại Hà Nội (Tầng 3, Apec Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy) & Zoom Meeting (online)
08:30 - 10:00

Workshop 1

Reconnection: Du lịch (Hàng không, Lưu trú)
08:30 - 10:00

Workshop 2

Reconnection: Y tế - Chăm sóc sức khoẻ
10:00 - 10:30

Co-host session 4

TBU
10:00 - 10:30

Co-host session 5

TBU
10:30 - 12:00

Workshop 3

Reconnection: Thực phẩm - Nông nghiệp
10:30 - 12:00

Workshop 4

Reconnection: Bán lẻ & eCommerce
Ngày 4
08/11/2020
Diễn ra tại TP.HCM (Én Event Space, 308C Điện Biên Phủ, Quận 3) & Zoom Meeting (online)
08:30 - 10:00

Workshop 5

Reconnection: Bất động sản
10:00 - 10:30

Co-host session 6

TBU
10:30 - 12:00

Workshop 6

Reconnection: FMCG

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện